ברוכים הבאים
לבית החדש שלכם

מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

לבחירת הדירה המבוקשת שימו לב למספר ההגרלה הרלוונטי לכם

השלבים של תכנית מחיר למשתכן

התעודה‭ ‬מונפקת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬ומאפשרת‭ ‬לזכאים (עפ"י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) להירשם להגרלה, לשם קביעת סדר הזוכים שבאפשרותם לרכוש דירה בפרויקט. תעודת הזכאות למבקש תונפק ע"י משרד הבינוי והשיכון רק לאחר הוכחת עמידת המבקש בתנאי הסף, אשר נקבעו על ידי משרד השיכון והבינוי.

הערה כללית
בכל‭ ‬מקרה‭ ‬של‭ ‬אי‭ ‬עמידה‭ ‬בכל‭ ‬אחד‭ ‬מהמועדים‭ ‬המצוינים‭,‬ בכל‭ ‬שלב‭ ‬שהוא‭,‬ תהיה‭ ‬אפשרות‭ ‬לפסול‭ ‬את‭ ‬הזכייה ו‭/‬או‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬מיקום‭ ‬הזוכה‭ ‬בסדר‭ ‬בחירת‭ ‬יחידות‭ ‬הדיור‭ ,‬לפי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬המנהלת‭,‬ לרבות‭ ‬במקרה‭ ‬בו‭ ‬הזוכה‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭ ‬לו‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬לחתום‭ ‬על‭ ‬הסכם‭ ‬המכר‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭ ‬לו.‭ ‬המידע‭ ‬המחייב‭ ‬הוא‭ ‬זה‭ ‬המופיע‭ ‬באתר‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭,‬ המידע‭ ‬באתר‭ ‬הפרויקט‭ ‬הוא‭ ‬לרקע‭ ‬כללי
‭.‬ ‭*‬המועדים‭ ‬המצוינים‭ ‬עשויים‭ ‬להשתנות‭ ‬בהתאם‭ ‬להחלטת‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון

משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬יפרסם‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬שלו‭ ‬מידע‭ ‬על‭ ‬פתיחת‭ ‬ההרשמה‭ ‬באתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬למחזיקי‭ ‬אישור‭ ‬זכאות‭ ‬בתוקף‭ ‬בלבד‭.‬ לצורך‭ ‬ההרשמה‭ ‬לאתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬עליכם‭ ‬להזין‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬תעודת‭ ‬הזהות‭ ‬שלכם‭ ‬וכן‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬אישור‭ ‬הזכאות‭ ‬כפי‭ ‬שהוא‭ ‬מופיע‭ ‬באישור‭ ‬שקיבלתם‭.‬ בתום‭ ‬תקופת‭ ‬ההרשמה‭ ‬של‭ ‬מספר‭ ‬שבועות‭ ‬שתקבע‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬השיכון‭ ‬והבינוי‭,‬ תיסגר‭ ‬ההרשמה.

מספר‭ ‬ימים‭ ‬לאחר‭ ‬סגירת‭ ‬ההרשמה‭ ‬תיערך‭ ‬הגרלה‭ ‬בין‭ ‬כל‭ ‬הנרשמים‭ ‬במשרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬על‭ ‬מיקומכם‭ ‬בסדר‭ ‬בחירת‭ ‬הדירות‭ ‬בפרויקט‭.‬ ההגרלה‭ ‬תתבצע‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬מערכת‭ ‬ממוחשבת‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ הודעה‭ ‬על‭ ‬רשימת‭ ‬הזוכים‭ ‬ועל‭ ‬מיקומכם‭ ‬הסידורי‭ ‬בהגרלה‭ ‬תשלח‭ ‬בדוא‭"‬ל‭ ‬ובדואר‭ ‬רשום‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ למען‭ ‬הסר‭ ‬ספק‭ ‬הזוכה‭ ‬בעל‭ ‬המספר‭ ‬הסידורי‭ ‬הנמוך‭ ‬ביותר‭ ‬בוחר‭ ‬ראשון‭ ‬וכך‭ ‬הלאה. ‬הודעה‭ ‬תשלח‭ ‬גם‭ ‬לנרשמים‭ ‬שלא‭ ‬עלו‭ ‬בהגרלה‭.‬ אין‭ ‬צורך‭ ‬בשלב‭ ‬זה‭ ‬לפנות‭ ‬לחברה‭,‬ חברת‭ ‬אייל פרץ ‬תזמן‭ ‬אתכם‭ ‬באופן‭ ‬יזום‭ ‬על פי ‬סדר‭ ‬תוצאות‭ ‬ההגרלה‭ ‬לכנס‭ ‬מידע‭ ‬ולבחירת‭ ‬הדירה.

חברת אייל פרץ תעמוד לרשות הזוכים במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת "מחיר למשתכן" באופן הבא: זימון יזום של הזוכים למתחם שיקבע בהמשך לקבלת הסבר קבוצתי. הזמנה תשלח בהתראה של כשבוע מראש. בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש. מומלץ מאוד, לנצל את פרק הזמן הקצר יחסית שיועמד לרשותכם לבדיקת נתונים מעמיקה והערכות מתאימה לבחירת הדירה – בדקו באופן יסודי את תוכניות הדירות, גודלן, קומת הדירה, כיוויני אוויר, מחירי הדירות וכו' – החליטו על מספר דירות שבהן אתם מעוניינים, לפי סדר העדיפויות שלכם, שכן יכול בהחלט להיות מצב שתרצו לבחור בדירה שכבר נבחרה ע"י זוכה הקודם לכם בסדר הבחירה וכדאי שתהיה לכם בחירה אלטרנטיבית מוכנה מראש. עליכם לבדוק את אפשרויות המימון שלכם ולוודא שאתם זכאים לקבל אישור עקרוני לקבלת משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות. נדגיש שוב, כי שלב זה חשוב ביותר מצידכם, שכן הזמן שיעמוד לרשותכם הוא קצר ומרגע הבחירה לא תוכלו לשנות את בחירתכם. הגיעו ערוכים לרגע זה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

שבועיים לאחר הכנס‭,‬ חברת‭ ‬אייל פרץ‭ ‬תזמן‭ ‬את‭ ‬הזוכים‭ ‬על פי‭ ‬מיקומם‭ ‬הסידורי‭ ‬בהגרלה‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ .‬סדר‭ ‬הזימון‭ ‬נקבע‭ ‬על פי‭ ‬סדר‭ ‬עולה‭ ‬של‭ ‬תוצאות‭ ‬הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון, הזוכה שמספרו 2 יזומן שני וכן הלאה. במעמד זה יציגו הזוכים תעודת זהות כולל ספח, לאחר הבחירה, ‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬אפשרות‭ ‬לרוכש‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬בחירתו‭.‬ הזוכים‭ ‬ישלמו‭ ‬דמי‭ ‬רצינות בסך של 2,000‭‬ ש"ח לטובת‭ ‬חברת‭ ‬אייל פרץ‭,‬ אשר‭ ‬לא‭ ‬יוחזרו‭ ‬במידה‭ ‬ויבטלו‭ ‬את‭ ‬בחירתם‭.‬ במידה‭ ‬וייחתם‭ ‬חוזה‭ ‬מכר‭ ‬בין‭ ‬הרוכש‭ ‬לקבלן‭ ‬יקוזז‭ ‬סכום‭ ‬זה‭ ‬ממחיר‭ ‬הדירה‭ ‬הסופי‭.‬ מודגש‭ ‬שבמעמד‭ ‬בחירת‭ ‬הדירה‭ ‬חייבים‭ ‬להגיע‭ ‬כל‭ ‬הזוכים‭ ‬הרשומים‭ ‬בטופס‭ ‬אישור‭ ‬הזכייה‭.‬ חובת‭ ‬הזוכים‭ ‬היא‭ ‬להגיע‭ ‬לפגישה‭ ‬במשרדי‭ ‬החברה‭,‬ בהרכב‭ ‬מלא‭ ‬של‭ ‬שמות‭ ‬הזוכים‭ ‬המופיעים‭ ‬באישור‭ ‬הזכייה‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון, עם כל המסמכים הנדרשים ובמועד שנקבע, במקרה של אי הופעה כאמור במועד שנקבע, החברה בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון ובהסכמתו, תהיה רשאית לבטל את זכייתם ולאפשר לזוכים הבאים בתור אחריכם להמשיך את הליך בחירת הדירות. בסוף הפגישה, ימולא טופס בחירת דירה בפרויקט, בחתימת הזוכים והחברה שיהווה אישור לסיום הליך בחירת הדירה.

חתימה על חוזה יכולה להיות כבר במעמד בחירת הדירה או עד 14 ימים קלנדריים מיום החתימה על טופס "בחירת הדירה" ובזימון יזום של הרוכש ע"י חברתנו. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם באתר זה ריכזנו את כל המסמכים הנדרשים.

7% בחתימת החוזה
תוך 45 ימים השלמה ל- 20%
10% ישולם בתוך 4 חודשים מחתימת הסכם או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 7 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 10 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 13 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 16 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 19 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 22 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 14 יום מקבלת טופס 4 או טרם מועד המסירה – המוקדם מביניהם

במעמד חתימת הסכם המכר, ישלם הקונה לעורכי הדין של המוכר סך השווה ל- 5,019 ₪ בצירוף מע”מ או סך השווה ל- 0.5% בתוספת מע"מ ממחיר הדירה נכון ליום החוזה לפי הנמוך מביניהם וזאת כהשתתפות בשכר טרחת עורכי דין המוכר. מובהר כי עורכי הדין מייצגים וייצגו את החברה בלבד בכל עניין ודבר למרות ההשתתפות בתשלום הנ"ל, והקונה רשאי להיות מיוצג על- ידי עורך-דין מטעמו. כן הקונה אחראי לכל נושא ותשלומי מס רכישה ככל וחל עליו.

לתשומת ליבכם

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו. *המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

אודות הפרויקט

חברת "אייל פרץ יזמות ונדל"ן" זכתה ב-2 מתחמים בשכונת עיר היין באשקלון במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן". ב-2 הפרויקטים יחד ייבנו 240 דירות במספר בניינים, חלק מהדירות הן דירות למשתכן וחלקן דירות לשיווק בשוק החופשי.

גלריית תמונות

וידאו הפרויקט

על השכונה

עיר היין היא שכונה חדשה שעתידה להיבנות בשנים הקרובות בצפון-מזרח אשקלון. לכשתוקם, היא תהיה השכונה הגדולה ביותר בעיר, עם 40,000 תושבים על שטח של 4,200 דונם.

השכונה קיבלה את שמה מפארק היין, פארק עירוני חדש שייבנה בחלק המערבי של השכונה על שטח של 450 דונם. במקום נמצאים אתרים ארכיאולוגיים שכוללים שרידים של מפעלי יין עתיקים, והתוכנית שואפת למנף אותם לטובת המיצוב של העיר כיעד תיירותי.

ממזרח לפארק תקום שכונת מגורים בת 11,000 דירות ואזור משרדים שמכיל כחצי מיליון מ"ר של בנייה חדשה. מוסדות ציבור והחינוך יהיו מרוכזים בחלק הדרומי של השכונה החדשה ובצמוד לציר רבין בעיר. בתי הספר והגנים יפוזרו בהתאם למרחקי ההליכה ולתכנון צירי שבילי האופניים בתוך השכונה. בשכונה ישולבו גם דירות קטנות שאמורות להיות בנות השגה, אשר יהוו כ-25% מסך כל יחידות הדיור.

צפיפות הבנייה הממוצעת בפרויקט היא של עד 14 יחידות דיור לדונם. הדירות ייבנו בבנייה רוויה בגובה שבין 6-18 קומות, ובבנייה נמוכה עם יחידות דיור גדולות של 5-6 חדרים משולבות בדירות גן.

תרשים סביבה

על החברה

חברת "אייל פרץ יזמות ונדל"ן" זכתה במתחם עיר היין באשקלון במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן". החברה הינה חברה קבלנית ויזמית המתמחה בייזום פרויקטים למגורים. מיום הקמתה, הציבה לה החברה כיעד לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך שמירה על ערכי מצוינות ושירותיות ברמה גבוהה וחזונה הוא להמשיך לבנות ולתכנן בסטנדרט גבוה ביותר ושניסיונה וחוסנה של החברה ילוו את כלל לקוחותיה.

צוות החברה מונה אנשי מקצוע מובילים, בראשם עומד עו”ד אייל פרץ, בעל למעלה מ 20- שנות ניסיון בתחום הייזום והביצוע. אייל תכנן וביצע אלפי יחידות דיור ושטחי מסחר בכל רחבי המדינה. לחברה מחלקת שירות לקוחות ומחלקת ביצוע המלווה את הלקוח לאורך כל תהליך הרכישה, הבנייה ועד לאכלוס הדירות.

צור קשר

שימו לב! יש למלא יצירת קשר עם הפרטים המדויקים התואמים להרשמתך להגרלה:
  • אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ דרך בגין מנחם 7, רמת גן
  • ep.winecity@gmail.com